Kisan Vidya Prasarak Sanstha's

Karmaveer Vyankatrao Tanaji Randhir English Medium CBSE School

CBSE Affiliation Number: 1131022

Secondary Teachers

Manisha Radhakrishna Gaikwad
TGT (Academic Coordinator)

M.Sc.B.Ed

Mangala Ashok Vishi
TGT

B.A.D.Ed.

Vandana Yuvraj Khaire
TGT

M.A.B.Ed.(Eng)

Sonali Dipak Thorat
TGT

B.C.A.

Shaikh Nuarjahan Akhtar
TGT

M.A. M.Ed

Sushilkumar Prabhakar Patole
TGT

M.A.B.Ed.(ENG)

Mahendra Chandan Panpatil
TGT

M.A.B.Ed. (Eng,Geo)

Ganesh Jijabrao Sonawane
TGT

M.Sc.

Kamlesh Subhash Dhole
TGT

B.Sc.

Monali Gulabrao Patil
TGT

BA.B.Ed.

Sushma Dajbhau Shirsath
TGT

M.Sc.B.Ed.

Vishal Songade
TGT

B.A.B.Ed.(English)

Hitesh Satish Ishi
Music Teacher

B.A., Visharad

Noor Ismail Teli
HPE Teacher

B.P.Ed.